DAFNÉ - EKO PROGRAM – „Putovanie kvapiek svetom“

DAFNÉ - EKO PROGRAM – „Putovanie kvapiek svetom“

8. október 2019 09:00 - 09:45

DAFNÉ - EKO PROGRAM – „Putovanie kvapiek svetom“ dňa 08.10.2019
o 9,00 hod a o 9,45 hod - deti 2. a 3. triedy