Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

21. október 2019 09:30

Divadelné predstavenie spojené s výchovným koncertom „Hudbou okolo
Európy“ 21.10.2019 o 9,30 hod. - v MŠ