FOTOGRAFOVANIE

FOTOGRAFOVANIE

27. november 2019 08:00

FOTOGRAFOVANIE – zimné, dňa 27.11. 2019  od 8,00 hod. Kto má záujem, zapíše sa do ponukového hárku