Logopedická depistáž

Logopedická depistáž

4. október 2019 08:30

Logopedická depistáž s Mgr. Dúbravickou dňa 04.10.2019 od 8,30hod.
potrebný je informovaný súhlas len deti 2. a 3. triedy, ktoré logopéda
nenavštevujú!