Zber papiera v spolupráci s Ecco Way

Zber papiera v spolupráci s Ecco Way

23. október 2019 07:00 - 09:00

Zber papiera v spolupráci s Ecco Way - 23.10.2019 (streda)
od 7,00 hod. – 9,00 hod. - do auta