Zber PET fliaš

Zber PET fliaš

15. - 30. apríl 2019

Zber PET fliaš od 15.4. - 30.4.  2019.  Prosíme  priniesť pokrčené, vytlačený vzduch. Chránime životné prostredie! Spolupráca s OLO