Jahodová exkurzia

Jahodová exkurzia

Dunajská Lužná
16. máj 2019 08:15

Jahodová exkurzia Dunajská Lužná  - dňa 16.05.2019 o 10,00hod, odchod z MŠ o 8,15 hod.