Návšteva ZŠ Vazovova

Návšteva ZŠ Vazovova

15. máj 2019 09:00

Návšteva ZŠ Vazovova -  Predškoláci, dňa 09.056.2019

v dopoludňajších hodinách