Poznaj svoje mesto - Návšteva NR SR

Poznaj svoje mesto - Návšteva NR SR

23. september 2019 08:45

Poznaj svoje mesto - Návšteva NR SR - dňa -!!!ZMENA!!! dňa 23.09.2019  odchod o 8:45 hod. deti III. triedy. !!!ZMENA!!!