Novinky

2018

4. október 2023

Celý článok

Plánované akcie

27. september 2023

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ na školský rok 2023/2024

JESEŇ

 • Exkurzia do ovocných sadov Dunajskej Lužnej – Dobré jablká
 • divadelné predstavenia v materskej škole: 
 1. Palculienka- 18.09.2023
 2. Veľká repa- 12.10.2023
 3. Prasiatko Kvik a morka Dorka- 08.11.2023
 • V rámci témy: Moje mesto – Historické budovy nášho mesta – Konská železnica,
  fakultná nemocnica, Úrad vlády SR, Medická záhrada, historické centrum Starého
  Mesta v Bratislave- fontány...vychádzky 3., prípadne 2. triedy
 • Jesenná turistická prechádzka – Koliba
 • Tekvičková slávnosť v materskej škole
 • Aktivita s políciou
 • BIB v Bibiane
 • Logopedická depistáž

  ZIMA

 • Advent, vianočná výzdoba MŠ, vianočný stromček, pečenie medovníkov,
 • Návšteva vianočných trhov na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí
 • Mikuláš v MŠ + divadielko
 • Vianočná besiedka pre rodičov
 • Mikulášske divadelné prestavenie: „Ukáž Mikuláš, čo vo vreci máš“
 • Predstavenie: „Nesiem vám novinu“
 • Kurz korčuľovania – HappyKids- 29.01.-02.02.2024
 • Testy školskej pripravenosti- konzultácie s psychologičkou z CPaP
 • Environmentálny program – „Zvieratká v zime“
 • Fašiangový karneval
 • Kúzelnícke vystúpenie
 • Kivadelné predstavenie 1- 2x do mesiaca

 JAR

 • Návšteva knižnice – Mesiac knihy – zápis nových členov
 • Návšteva ZŠ predškolákov, pred zápisom do ZŠ
 • Výzdoba MŠ k veľkonočným sviatkom, maľovanie kraslíc
 • Aktivita s políciou - návšteva policajtov – prednáška, ukážka pomôcok
 • Návšteva Dopravného múzea
 • Návšteva u mestských hasičov s ukážkou práce – Radlinská ulica
 • Besiedka ku Dňu matiek,
 • Zber papiera
 • Exkurzia na farmu v Stupave
 • Návšteva ZOO
 • Divadelné predstavenie 1-2 x do mesiaca

LETO

 • MDD – týždeň detskej radosti – súťaže, zábavné činnosti
 • Exkurzia do Botanickej záhrady
 • Plavecký kurz- (apríl- máj)- HappyKids
 • Školský výlet – Na Devín
 • Exkurzia do Dunajskej Lužnej – Hurá na jahody
 • Vláčik Blaváčik
 • Spoznaj svoje mesto- prehliadka prezidentského paláca, prezidentskej záhrady
 • Divadelné predstavenie 1x do mesiaca
 • Besiedka pre rodičov, rozlúčka s predškolákmi v MŠ
 • Ukážka krúžkovej činnosti – tanečný, spevácky

 

Dopĺňanie aktivít podľa ponuky, situácie a témy  počas roka

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Výučba anglického jazyka – ELIMO language agency

Tanečná príprava – SLNEČNICA – Art. Mgr. Jana Masaryková

Spevácky krúžok – ŠKOVRÁNOK – Mgr. Martin Masaryk

 

SPOLUPRÁCE

Spolupráca s logopedičkou, CPaP, Staromestskou knižnicou, Hasičmi, Políciou, Základnou školou (Vazovová, Jelenia), Daphné, Rodičovským združením, s firmou OLO

Spolupráca s  agentúrou HappyKids – plávanie, korčuľovanie

Kultúrne podujatia:  Bibiana, SNG, SND,SNM – podľa ponuky

Celý článok

Plánované akcie - Máj

8. máj 2023

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - Máj 2023 Zber papiera - 3.05.2023 (streda) o 8,00 hod.                                                           Besiedka zo speváckeho krúžku dňa 09.05.2023 (utorok) o 16,00 hod. EKO PROGRAM - Separovanie „Kompostér Jurko“ dňa 10.05.2023 (streda)                              ...

Celý článok

Plánované akcie - Apríl

30. marec 2023

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - Apríl 2023 Fotenie predškolákov do „Ročenky“ - dňa  12.04.2023 (streda) o 8,00 hod.                                                           Divadelné predstavenie „Dúhový autobus“ - dňa 13.04.2023 (štvrtok) o 9,15 hod. Martin Žák Návšteva Dopravného múzea –...

Celý článok