Oznámenie o zápise do ZŠ 2023/2024

Oznámenie o zápise do ZŠ 2023/2024

23. február 2023

Pozývame zákonných zástupcov (ďalej len "rodičia"), aby spolu so svojim dieťaťom prišli na prezenčný zápis, ktorý sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestkej časti Bratislava-Staré Mesto uskutoční v termíne:

  • piatok 28. aprila 2023 v čase od 14:00 h do 18:00 h
  • sobota 29. aprila 2023 v čase od 08:00 h do 12:00 h

Pre viac info: