OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY, TABAKOVÁ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY, TABAKOVÁ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

11. marec 2023

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť 
od 17. apríla do 12. mája 2023, v čase od 11.00 h do 12.30 h.

Podávanie žiadosti na predprimárne vzdelávanie bude prebiehať

  • osobne od 2. mája do 12. mája 2023 v pracovných dňoch v čase od 11.00 h do 12.30 h,
  • poštou, alebo
  • kuriérom na adresu materskej školy.

Pre viac info: