Plánované akcie - Máj

Plánované akcie - Máj

8. máj 2023

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - Máj 2023

 

 • Zber papiera - 3.05.2023 (streda) o 8,00 hod.                                                          
 • Besiedka zo speváckeho krúžku dňa 09.05.2023 (utorok) o 16,00 hod.
 • EKO PROGRAM - Separovanie „Kompostér Jurko“ dňa 10.05.2023 (streda)

                                                                                            o 9,00 hod. - 1. skupina

                                                                                            o 9,50 hod. -  2. skupina

 • Návšteva Hasičskej stanice Radlinského ul. dňa 17.05.2023 (streda) v dopoludňajších hodinách

                                                                                            o 9,00 hod. - 1. skupina

                                                                                            o 9,30 hod. -  2. skupina

 • Besiedka ku dňu matiek

                                                                                            I. trieda - 16.05.2023 o 16,00 hod. - utorok

                                                                                            II. trieda - 17.05.2023 o 16,00 hod. – streda

 • Divadelné predstavenie v SLUKU „Gašparko“ - dňa 23.05.2023 (utorok) o 10,00 hod. odchod z MŠ o 9,20 hod.
 • Exkurzia do ZOO – dňa 26.05.2023 (Piatok) odchod o 8,45 hod.
 • Divadelné predstavenie „Červená čiapočka“ - dňa 29.05.2023 (pondelok) o 9,15 hod. Stražanovci.

 • Výlet na hrad Červený kameň dňa 30.05.2023 (utorok) odchod o 8,50 hod.
  Potrebný je batôžtek s občerstvením - pitie, keksík, ovocie...
  Podpísať informovaný súhlas.