Plánované akcie

Plánované akcie

23. február 2023

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - Marec 2023

 

  • Sférické kino - dňa 09.03.2023 o 8,30 hod. - 1. skupina

                                                                              o 9,00 hod. - 2. skupina

  • Jarné fotografovanie - dňa 14.03.2023 od 8,00 hod.

Kto má záujem, zapíše sa do ponukového hárku.

  • Divadelné predstavenie „Prasiatko Kvik a morka Dorka“

dňa 15.03.2023 o 9,00 hod.

  • Školská zrelosť s Mgr. Valčičákovou dňa 16.03.2023 od 8,30hod.

potrebný je informovaný súhlas len deti 3. triedy, ktoré logopéda
nenavštevujú!

  • Divadelné predstavenie - „Alibaba“ dňa 29.03.2023 o 9,00 hod.

Divadlo Babadlo

  • Poznaj svoje mesto - Historické objekty nášho mesta III .tr.

dňa:........................................................................pešo