Novinky

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY, TABAKOVÁ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

11. marec 2023

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť od 17. apríla do 12. mája 2023, v čase od 11.00 h do 12.30 h.Podávanie žiadosti na predprimárne vzdelávanie bude prebiehaťosobne od 2. mája do 12. mája 2023 v pracovných dňoch v čase od 11.00 h do 12.30 h, poštou...

Celý článok

Plánované akcie

23. február 2023

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - Marec 2023 Sférické kino - dňa 09.03.2023 o 8,30 hod. - 1. skupina                                                                               o 9,00 hod. - 2. skupinaJarné fotografovanie - dňa 14.03.2023 od 8,00 hod. Kto má záujem, zapíše sa do ponukového hárku.Divadelné...

Celý článok

Oznámenie o zápise do ZŠ 2023/2024

23. február 2023

Pozývame zákonných zástupcov (ďalej len "rodičia"), aby spolu so svojim dieťaťom prišli na prezenčný zápis, ktorý sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestkej časti Bratislava-Staré Mesto uskutoční v termíne:piatok 28. aprila 2023 v čase od 14:00 h do 18:00 h sobota 29. aprila 2023...

Celý článok

Zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

23. február 2023

OZNAMDňa 07.02.2023 bolo schválené miestnym zastupiteľstvomVšeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Staré Mesto č.1/2023 o výške príspevku  na školné a stravné. Výška príspevku (školné) sa zvyšuje na sumu:na jedno dieťa:                                      55,00EUR na dve deti:     ...

Celý článok