Novinky

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – január 2020

20. december 2019

1. Depistáž školskej zrelosti - 20.01.2020 o 9,00 hod. - prihlásení predškoláci2. Divadelné predstavenie „Zimná rozprávka“- Divadlo na Hojdačke dňa 22.01.2020 o 10,20 hod.3. Planetárium - dňa 27.01.2020  o 9,00 hod.  - 1. skupina                                               o 9,30 hod. -  2...

Celý článok

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – december 2019

1. december 2019

1. Mikuláš v MŠ  - divadelné predstavenie - „Anjelik, Čert a Kubo“  s rozdávaním mikulášskych balíčkov dňa 5.12. 2019 o 9,00 hod. -  Strinkovci2. Vianočná besiedka pre rodičov   10.12.2018 o 16,00 hod. deti I. triedy        11.12.2018 o 16,00 hod. deti II. a III. triedy  3. Vystúpenie predškolákov...

Celý článok

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – november 2018

1. november 2019

1. Kurz korčuľovania - III. tr. a predškoláci z II. tr. od 4.11. - 15.11.2019 (10x)  Zimný štadión Vlada Dzurillu – Ružinov,  odchod o 9,00 hod.2. . Divadelné predstavenie - ,,Myšky sa hrajú“ dňa 06.11.2019 o 9,00 hod.  – Divadlo Dúha3. Beseda s policajtkou „Póla radí deťom“ dňa 20.11.2019 o 9,00...

Celý článok

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – október 2019

1. október 2019

1. Exkurzia do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej dňa 03.10.2019 odchodo 9,15hod.2. Logopedická depistáž s Mgr. Dúbravickou dňa 04.10.2019 od 8,30hod.potrebný je informovaný súhlas len deti 2. a 3. triedy, ktoré logopédanenavštevujú!3. DAFNÉ - EKO PROGRAM – „Putovanie kvapiek svetom“ dňa 08.10.2019o...

Celý článok