Novinky

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – október 2019

1. október 2019

1. Exkurzia do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej dňa 03.10.2019 odchodo 9,15hod.2. Logopedická depistáž s Mgr. Dúbravickou dňa 04.10.2019 od 8,30hod.potrebný je informovaný súhlas len deti 2. a 3. triedy, ktoré logopédanenavštevujú!3. DAFNÉ - EKO PROGRAM – „Putovanie kvapiek svetom“ dňa 08.10.2019o...

Celý článok

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – SEPTEMBER 2019

1. september 2019

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – SEPTEMBER 20191. Triedna schôdzka: I. tr. – 10.09.2019  o 16,00 hod2. Srdečne pozývame  všetkých rodičov na  Plenárne rodičovské združenie  - dňa  17.09.2019 o 16.30 h3. Divadelné  predstavenie „Ako namaľovať dúhu“  25.09.2019 o 9,00hod. „Divadlo na traky“4. Exkurzia do ZOO –...

Celý článok

PLÁNOVANÉ AKCIE - JÚN 2019

30. máj 2019

1. Besiedka rozlúčková  dňa 30.5. 2019 z tanečnéhokrúžku o 16,00 hod.2. Jazda Vláčikom Blaváčikom   dňa  3 .6. 2019 odchod  o 10,30 hod.3. Divadelné predstavenie Koza rohatá v DPOH dňa 4.6. 2019 odchod 9,20 hod4. Besiedka z anglického jazyka –  5.06. 2019  začiatočníci – o 15,45...

Celý článok

PLÁNOVANÉ AKCIE - MÁJ 2019

1. máj 2019

1. Návšteva Hasičskej stanice Radlinského ul. dňa 03.05.2019 v dopoludňajších hodinách2. Divadelné predstavenie Stolček prestri sa – dňa 07.05.2019 o 9,15 hod3. Návšteva ZŠ Vazovova -  Predškoláci, dňa 09.056.2019v dopoludňajších hodinách 4.  Divadelné predstavenie Sofia z predmestia  –   dňa15.05...

Celý článok