PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – Január 2018

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – Január 2018

1. január 2018

PLÁNOVANÉ  AKCIE  MŠ  – Január 2018

1. "Kohútik červený strmienok" - 10.1.2018 o 9:15 hod divadielko z Modry v MŠ

2. Exkurzia do Slovenského rozhlasu - 24.1.2018 o 10:00 hod - predškoláci v rámci projektu Spoznaj svoje mesto

3. Depistáž školskej zrelosti - 31.1.2018 o 9:15 hod - prihlásení predškoláci

 - Stretnutie rodičov - individuálny pohovor so školskou psychologičkou - p. Beutelhauserouvou od 12:15 hod - zapisovanie

 4.  Otvorená hodina tanečného a speváckeho krúžku - ?.1.2018

Spevácky Škovránok - o 15:45 hod.

Tanečný Slnečnica - o 16:15 hod.