PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – október 2018

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – október 2018

1. október 2018

PLÁNOVANÉ  AKCIE  MŠ – október 2018

  •  1.  Jesenná vychádzka na Partizánsku lúku dňa 3.10. 2018 odchod o 9,15 hod
    Zber jesenných plodov, krásy jesennej prírody 2. a  3. trieda – informovaný súhlas
  •  2. Návšteva kina Lumiér – BAB 2018 dňa 12.10. 2018 odchod o 9,00 hod predškoláci
  •  3. DAFNÉ - EKO PROGRAM – Triedenie odpadu dňa 16.10.2018 o 9,00 hod a o 9,30 hod  - všetky deti
  •  4. Zber papiera v spolupráci s Ecco Way - 17.10. 2017od 7,00 hod – 8,30 hod. – do auta
  •  5. Divadelné predstavenie Princezné a princ v rozprávke dňa 24.10  2018  o 9,15 hod- v MŠ
  •  6. Poznaj svoje mesto – Historické objekty nášho mesta III .tr. dňa:.........pešo