PLÁNOVANÉ AKCIE - MÁJ 2019

PLÁNOVANÉ AKCIE - MÁJ 2019

1. máj 2019

1. Návšteva Hasičskej stanice Radlinského ul. dňa 03.05.2019 v dopoludňajších hodinách

2. Divadelné predstavenie Stolček prestri sa – dňa 07.05.2019 o 9,15 hod

3. Návšteva ZŠ Vazovova -  Predškoláci, dňa 09.056.2019

v dopoludňajších hodinách

 4.  Divadelné predstavenie Sofia z predmestia  –   dňa15.05. 2019 o 9,00 hod

v MŠ

 5. Besiedka  ku dňu matiek  I. trieda – 09.05. 2019  o 16,00 hod. – štvrtok

                                                II. trieda – 15.05. 2019 o 16,00 hod. - streda

6. Jahodová exkurzia Dunajská Lužná  - dňa 16.05.2019 o 10,00hod, odchod z MŠ o 8,15 hod.

7. Letné fotografovanie podľa záujmu  dňa 17.05.2019 od 7,30 hod

8. Besiedka Spevácky 21.05.2019o 16,00hod

9.Predplavecká príprava od 21.5 – 31.5. 2019 predškoláci odchod z MŠ o 8,50 hod. - P, S, Pi – Slovnaft, U a Š – Pasienky