PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – február 2019

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – február 2019

1. február 2019

1.Fašiangový karneval  dňa 7.02. 2019-  zábavné predpoludnie s. M. Žákom

dopoludnia v MŠ

2. Výchovný koncert rod. Hlbockej Ja som dobrý remeselník dňa

13.2. 2019 o 10,30 hod

3. Exkurzia do Slovenského rozhlasu - predškoláci  v rámci projektu Spoznaj

svoje mesto – 19.2. 2019 o 10,00 hod.

4. Divadelné predstavenie Ujo Anjelson dňa 20.2. 2019 o 9,30 hod –

krátke príbehy na motívy Andersenových rozprávok - Strinkovci

5.Kúzelník Ivan  dňa:   21. 2. 2019 o 9,15 hod. - spoznávanie materiálov,

farieb