PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – január 2019

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – január 2019

1. január 2019

1.Sférické kino  POLARIS  - 16.1. 2019  o 9,00 hod.  - 1. skup.

                                                                     o 9,30 hod. -  2. skup.

 

2.  Stretnutie rodičov  - predškolákov so školskou psychologičkou – p. Beutelhauserovou   dňa         .1. 2019 o           hod.

 

3.  Depistáž školskej zrelosti –  22.1. 2019 o 9,15hod  - prihlásení

predškoláci

   

4. Zimná rozprávka – divadelné predstavenie M. Žáka dňa 29.1. 2019o 9,30 hod.

 

5.  Otvorená hodina  tanečného a speváckeho krúžku  -       .01. 2019

     Spevácky  Škovránok -  o 15,45 hod.

     Tanečný  Slnečnica – o 16,15hod.

 

!  Fašiangový karneval dňa  7.2. 2019 . Chystajte masky!