PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - MAREC 2019

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - MAREC 2019

1. marec 2019

1.Gymnastický kurz v športovej  telocvični na Sokolskej ulici – s HEČKO ŠK Tempo od 4.3. 2019  do 15.3. 2019.  Odchod o -  10,00   hod. -     prihlásení predškoláci                                                                                           

2. Divadelné predstavenie Šesť zázračných kľúčov dňa 14.3. 2019

o 9,30 hod

3. Zber papiera – jarný.  Dňa  20.3. 2019  od 8,00  - 9,00 hod. – do auta .

Spolupráca s EKO Way

4. Návšteva  Staromestskej  knižnice – prehliadka, beseda, zápis nových členov – čitateľský preukaz –    .3. 2019  od  9,30 hod. – postupne

5. Divadelné dobové predstavenie Rytierske turnaje dňa 27.3. 2019  o 9,15 hod