PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – október 2019

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – október 2019

1. október 2019

1. Exkurzia do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej dňa 03.10.2019 odchod
o 9,15hod.

2. Logopedická depistáž s Mgr. Dúbravickou dňa 04.10.2019 od 8,30hod.
potrebný je informovaný súhlas len deti 2. a 3. triedy, ktoré logopéda
nenavštevujú!

3. DAFNÉ - EKO PROGRAM – „Putovanie kvapiek svetom“ dňa 08.10.2019
o 9,00 hod a o 9,45 hod - deti 2. a 3. triedy

4. Jesenná vychádzka na Horský park dňa 11.10.2019 odchod o 8,45 hod.
Zber jesenných plodov, krásy jesennej prírody - informovaný súhlas

5. Divadelné predstavenie spojené s výchovným koncertom „Hudbou okolo
Európy“ 21.10.2019 o 9,30 hod. - v MŠ

4. Zber papiera v spolupráci s Ecco Way - 23.10.2019 (streda)
od 7,00 hod. – 9,00 hod - do auta

6. Poznaj svoje mesto - Historické objekty nášho mesta III .tr.
dňa:........................................................................pešo