Mesačný príspevok za materskú školu počas uzatvorenia MŠ

Mesačný príspevok za materskú školu počas uzatvorenia MŠ

7. apríl 2020

Z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl kvôli pandémii koronavírusu v mesiaci marec 2020 bude zákonným zástupcom dieťaťa vrátená pomerná časť určeného príspevku (na konci školského roka - jún, resp. august 2020).

Za mesiac apríl 2020 sa mesačný príspevok neuhrádza - ak by ho zákonný zástupca dieťaťa uhradil (trvalý príkaz), v mesiacoch, kedy  budú materské školy mimo prevádzky budú príspevky vrátené pri zúčtovaní na konci školského roka (jún, resp. august 2020).

Pre vrátenie si treba na miestny úrad podať žiadosť. Prosím, stiahnite si tabuľku, v ktorej vyplníte požadované údaje a zašlite ju do 7. júla 2020 na mstabakova@staremesto.sk

Následne po overení prepošleme na MÚ a preplatok Vám bude vyplatený do konca augusta 2020.

V prílohe nájdete usmernenie z MÚ, ako si vypočítať čiastku, ktorú žiadate vrátiť.

Tabuľka

Usmernenie z MÚ

Výpočet