Nástup do MŠ v septembri 2020

Nástup do MŠ v septembri 2020

30. august 2020

Vážení rodičia, milé deti, vítame vás v našej materskej škole!

 

Z dôvodu opatrení pred ochorením  Covid 19 sú prvé dva týždne sprísnené! 

Čakáme na pokyny RÚVZ

 MŠ je v prevádzke od 7,00 hod  - 17,00 hod.

 

 Dodržiavajte prosím tieto pokyny:

-         Do MŠ vstupujú najviac tri dospelé osoby, s deťmi  len 1 zástupca s rúškom na tvári, dieťaťu rúško uložíte do skrinky

-         Vydezinfikujte si ruky

-         Skrinky sú označené - viď nástenka, odložte veci dieťaťu

-         V skrinke sú dva papiere, ktoré je potrebné vyplniť, podpísať, odovzdať triednej učiteľke, šeky na stravu a školné. Preplatky stravy sa riešia v októbrovom šeku.

-         Po zmeraní teploty dieťa odovzdáte tr. učiteľke

-         Zák. zástupcovia novoprijatých detí odovzdajú všetky písomnosti, ktoré obdržali pri preberaní rozhodnutia, vymenia si informácie s pedagogickými zamestnancami

-         Triedne schôdzky sa uskutočnia 7., 8., 9. septembra, kde je priestor na bližšie informácie a na vaše otázky

-         Všímajte si oznamy na nástenkách, dodržiavajte prosím pokyny.

 

Prajeme príjemný pobyt v našej MŠ

Kolektív MŠ Tabaková