PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – február 2020

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – február 2020

1. február 2020

1. Zimná rozprávka - divadelné predstavenie M. Žáka dňa 05.02.2020 o 9,30 hod.

2.  Stretnutie rodičov - predškolákov so školskou psychologičkou p. Beutelhauserovou dňa: 06.02.2020 o 16,00 hod.

3.Fašiangový karneval dňa 12.02.2020 - zábavné predpoludnie v MŠ

4. Žonglérske vystúpenie dňa: 25.02.2019 o 9,15 hod. – A. Belovič

 1. skupina - 9,00hod.

 2. skupina - 9,45hod.