PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – január 2020

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – január 2020

20. december 2019

1. Depistáž školskej zrelosti - 20.01.2020 o 9,00 hod. - prihlásení predškoláci

2. Divadelné predstavenie „Zimná rozprávka“- Divadlo na Hojdačke dňa 22.01.2020 o 10,20 hod.

3. Planetárium - dňa 27.01.2020  o 9,00 hod.  - 1. skupina

                                               o 9,30 hod. -  2. skupina

 

!  Fašiangový karneval dňa 12.02.2020 Chystajte masky!