PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - MAREC 2020

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - MAREC 2020

1. marec 2020

1. Gymnastický kurz od 04.03.2020  -  17.03.2020 v telocvični na Sokolskej ulici- s HEČKO ŠK Tempo Odchod o 9,00 hod. - prihlásení predškoláci   

2. Hudobné divadlo - predstavenie Hudba okolo Európy dňa 11.03.2020 o 9,30 hod.

3. Zber papiera - jarný.  Dňa 20.03.2020  od 8,30 - 9,00 hod. - do auta. Spolupráca s EKO Way

4. Divadelné predstavenie Lišiak Maroš dňa 19.03.2020 o 10,00 hod.

5. Návšteva  Staromestskej  knižnice - prehliadka, beseda, zápis nových členov - čitateľský preukaz - 24.03. 2020  od  10,00 hod. - postupne

6. Kúzelník Šesták dňa: 25.03.2020 o 9,30 hod. - spoznávanie materiálov, farieb

7. Divadelné predstavenie Veľká noc dňa 30.03.2020 o 9,00 hod - Mici a Mňau