Plánované akcie – MÁJ 2022

Plánované akcie – MÁJ 2022

6. máj 2022

Plánované akcie – MÁJ 2022

  •  Exkurzia do Botanickej záhrady – 4.05. 2022 odchod z MŠ o 9,00 hod. Treba podpísať informovaný súhlas.
  •  Divadelné predstavenie ,,Rozprávka o lišiakovi“ divadlo Krokoták dňa 11.05. 2022 o 9,00 hod
  •  Besiedky ku Dňu matiek : 11.05. 2022 o 16,00 hod  - 2 trieda

                                                  12.05. 2022 o 16,00 hod – 1. trieda

  • Návšteva Slovenského rozhlasu  dňa 13.05. 2022 o 10,00 hod – predškoláci.
  • Plavecký výcvik so  Športkomplex – Hečko  od 18.05 – 24.05. 2022 – 5 dní po 2 vyučovacie hodiny. Prihlásení predškoláci. Odchod o 8,20 hod
  • Exkurzia do ZOO – dňa 25.05. 2022. Odchod o 9,00 hod. Podpísať informovaný súhlas
  • Divadelné predstavenie ................................ Stražanovci   dňa 27.05. 2022 9,00 hod.