Plánované akcie – JÚN 2022

Plánované akcie – JÚN 2022

1. jún 2022
 1. Happy Kids - cvičenie -  skákanie na trampolínach 31.5. 2022 o 9,30 hod
 2. Športovo zábavné predpoludnie – oslava MDD – 1.6. 2022 doobeda
 3. Divadelné predstavenie Šiši vláčik – Strinkovci  - 2.6. 2022 o 9,00 hod
 4. Ľudovo umelecký koncert r. Hlbockých Spievaj že si spievaj 3.6. 2022 o 8,45 hod – poznávanie hudobného kultúrneho dedičstva – spev, ľudové hudobné nástroje
 5. Kúzelník Talostan – bublinková show 6.6. 2022 o 9,00 hod
 6. Jazda vláčikom Blaváčikom – poznávanie nášho mesta7.6. 2022 o 9,00 hod.
 7. Exkurzia na Devín – 15.6. 2022 odchod o 8,50 hod. Potrebné je podpísať informovaný súhlas
 8. Divadelné predstavenie Ako namaľovať dúhu -  Divadlo na traky dňa 17.6. 2022 o 10,30 hod. na školskom dvore
 9. Rozlúčková besiedka – predškoláci  22.6. 2022 o 16,00 hod
 10. Sférické kino – Tajomstvo stromov  24.6. 2022 o 9,00 hod
 11. Besiedka – ukážka krúžku anglického jazyka dňa: 14.6. 2022 o 15,30 hod. – 2 tr., o 16,00 hod. – 3.tr
 12. Besiedka – ukážka speváckeho krúžku dňa:                        o 15,30 hod
 13. Besiedka – ukážka tanečného krúžku dňa:                           o 16,00 hod