Dotácia na stravu

Dotácia na stravu

4. október 2021

Informácie a dokumenty na stiahnutie ohľadne dotácií na stravu

 

Rodičia, ktorých sa to týka, vyplnia a odnesú na MÚ pani Šotnikovej  - Oddelenie inklúzie, sociálnych vecí a kultúry.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia

Oznámenie o ukončení poberania dotácie na stravu

Príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Čestné vyhlásenie_5 ročné deti_DVOJNÁSOBNÝ DAŇOVÝ BONUS

Menné zoznamy detí_ A_B1_B2