PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – november 2021

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ – november 2021

28. október 2021

1. Divadelné predstavenie - ,,Šesť zázračných kľúčov“ dňa 04.11.2021 o 9.00 hod. - Divadlo Baretka

2.Očný skríning  sa uskutoční dňa 09.11.2021 o 8,00hod.

3. Náhradné fotenie dňa 23.11.2021 od 7,45 hod.

4. Divadelné predstavenie - ,,O Ukričanej Viktorke“ dňa 26.11.2021 o 9.30 hod. - Divadlo Baretka

 5. Sférické kino  POLARIS  - 29.11.2021  o 9,00 hod. - 1. skup.

                                                             o 9,30 hod. - 2. skup.

 6.Návšteva BIB na Bratislavskom hrade, dňa ............... odchod z MŠ o 8,30 hod.

 7. Poznaj svoje mesto - Historické objekty nášho mesta 3.tr. a 2.tr. predškoláci dňa ............. pešo

 8.Zber papiera - jesenný dňa  ...................  spolupráca s OLO