PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - október 2021

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - október 2021

1. október 2021

1. Divadelné predstavenie ,,Rozprávka o Lišiakovi i“  dňa 06.10.2021 (streda) o 9,15 hod. divadlo Kodkodák

 

 2. Jesenná vychádzka na Partizánsku lúku dňa 13.10.2021 (streda) odchod o 8,30 hod.

    Zber jesenných plodov, krásy jesennej prírody - informovaný súhlas

 

 3. Exkurzia do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej dňa 18.10.2021 (pondelok) odchod o 9,00 hod. - informovaný súhlas

  

4.FOTOGRAFOVANIE – zimné, dňa 27.10. 2021 (streda) od 8,00 hod.      

    Kto má záujem, zapíše sa do ponukového hárku.

 

5. Poznaj svoje mesto -  Historické objekty nášho mesta - predškoláci.

dňa:..... pešo