Plenárna schôdza

Plenárna schôdza

9. september 2021

Dňa 16.09.2021 (štvrtok) o 16:30 sa bude konať Plenárna schôdza na školskom dvore (bez detí).