Prijímanie detí do MŠ Tabaková pre školský rok 2021/2022

Prijímanie detí do MŠ Tabaková pre školský rok 2021/2022

8. apríl 2021

Prijímanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v dňoch 3. - 12. mája 2021. Prihlášku môžete podať osobne, poštou/kuriérom na adresu MŠ alebo e-mailom odoslaním naskenovanej vyplnenej a podpísanej prihlášky. Viac info v oznámení - link str1 a link str2.