Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/22 - info

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/22 - info

7. marec 2021

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v  šk. rok 2021/22 sa uskutoční v piatok 23. apríla 2021 od 14:00 - 18:00 a v sobotu 24. apríla 2021 od 8:00 - 12:00. 

Oznámenie starostky.

Tento oznam je informatívny pre rodičov predškolákov.