Novinky

Plenárna schôdza

9. september 2021

Dňa 16.09.2021 (štvrtok) o 16:30 sa bude konať Plenárna schôdza na školskom dvore (bez detí).

Celý článok

Prevádzka MŠ Tabaková počas letných prázdnin 2021

29. apríl 2021

Naša MŠ bude v bežnej prevádzke počas júla 2021, v auguste 2021 bude náhradná prevádzka v MŠ Beskydská. Prosíme o nahlásenie dochádzky počas letných prázdnin svojim triednym učiteľkám.

Celý článok

Prijímanie detí do MŠ Tabaková pre školský rok 2021/2022

8. apríl 2021

Prijímanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v dňoch 3. - 12. mája 2021. Prihlášku môžete podať osobne, poštou/kuriérom na adresu MŠ alebo e-mailom odoslaním naskenovanej vyplnenej a podpísanej prihlášky. Viac info v oznámení - link str1 a link str2.

Celý článok

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/22 - info

7. marec 2021

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v  šk. rok 2021/22 sa uskutoční v piatok 23. apríla 2021 od 14:00 - 18:00 a v sobotu 24. apríla 2021 od 8:00 - 12:00. Oznámenie starostky.Tento oznam je informatívny pre rodičov predškolákov.

Celý článok