Novinky

Prijímanie detí do MŠ Tabaková pre školský rok 2021/2022

8. apríl 2021

Prijímanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v dňoch 3. - 12. mája 2021. Prihlášku môžete podať osobne, poštou/kuriérom na adresu MŠ alebo e-mailom odoslaním naskenovanej vyplnenej a podpísanej prihlášky. Viac info v oznámení - link str1 a link str2.

Celý článok

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/22 - info

7. marec 2021

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v  šk. rok 2021/22 sa uskutoční v piatok 23. apríla 2021 od 14:00 - 18:00 a v sobotu 24. apríla 2021 od 8:00 - 12:00. Oznámenie starostky.Tento oznam je informatívny pre rodičov predškolákov.

Celý článok

Oznámenie o prevádzke MŠ (aktualizácia 19.3.2021)

29. január 2021

Oznamujeme Vám, že MŠ Tabaková bude od pondelka 22.3.2021 otvorená pre všetky deti. Pri odovzdaní dieťaťa je nutné odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie, ktoré si možete stiahnuť na tomto linku: čestné vyhlásenie.Ďakujeme za porozumenie.

Celý článok

Jesenné prázdniny - POZOR ĎALŠIA ZMENA!

23. október 2020

POZOR ĎALŠIA ZMENA!Oznamujme zákonným zástupcom, že na základe Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10. 2020 a aktualizácie usmernenia zo dňa 27. 10. 2020, jesenné prázdniny v MŠ n e b u d ú. Materské školy budú počas školských...

Celý článok