Kto pre nás pracuje

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

1. trieda: Lipová – Čerňanská

2. trieda: Jurkovičová – Valíková

3. trieda: Richterová – Ježíková

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

  • Kvetoslava Durasová – školníčka
  • Erika Vaneková – upratovačka
  • Soňa Mézeiová  – vedúca ŠJ
  • Mária Briedová – hlavná kuchárka
  • Žofia Vallová - pomocná kuchárka