Kto pre nás pracuje

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

1. Trieda ELENA  RICHTEROVÁ - MÁRIA POCZKODYOVÁ

2. Trieda  JITKA LIPOVÁ - HELENA ČERŇANSKÁ

3. Trieda - MÁRIA VALÍKOVÁ - IVETA JEŽÍKOVÁ

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

  • Kvetoslava Durasová – školníčka
  • Erika Vaneková – upratovačka
  • Soňa Mezeiová  – vedúca ŠJ
  • Mária Briedová – hlavná kuchárka
  • Žofia Vallová - pomocná kuchárka