Kto pre nás pracuje

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

1. Trieda: Mgr. BALÁŽOVÁ KATARÍNA

                      Ing. UHLIARIKOVÁ ZUZANA

2. Trieda: RICHTEROVÁ ELENA

                      Bc. LENÁRTOVÁ DARINA

3. Trieda: HANZALIKOVÁ EVA 

                      Mgr. JURKOVIČOVÁ JOZEFÍNA

RIADITEĽKA: v z. Mgr. BALÁŽOVÁ KATARÍNA 

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

  • ŚKOLNÍČKA: DURASOVÁ KVETOSLAVA, VANEKOVÁ ERIKA
  • VEDÚCA ŠK. JEDÁLNE: MEZEIOVÁ SOŇA
  • KUCHÁRKY: VALLOVÁ ŽOFIA, BOOROVÁ JAROSLAVA