Kto pre nás pracuje

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

1. Trieda: RICHTEROVÁ ELENA

                      Bc. LENÁRTOVÁ DARINA

2. Trieda: VALÍKOVÁ MÁRIA

                      Mgr. JURKOVIČOVÁ JOZEFÍNA

3. Trieda: Mgr. BALÁŽOVÁ KATARÍNA

                      Ing. UHLIARIKOVÁ ZUZANA

RIADITEĽKA: NATAŠA HARMATOVÁ

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

  • ŚKOLNÍČKA: DURASOVÁ KVETOSLAVA, VANEKOVÁ ERIKA
  • VEDÚCA ŠK. JEDÁLNE: MEZEIOVÁ SOŇA
  • KUCHÁRKY: VALLOVÁ ŽOFIA, BOOROVÁ JAROSLAVA