Kto pre nás pracuje

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

1. Trieda: IVETA JEŽÍKOVÁ, JOZEFÍNA JURKOVIČOVÁ, DARINA LENÁRTOVÁ 

2. Trieda: PAULÍNA POLÁČKOVÁ, KATARÍNA BALÁŽOVÁ

3. Trieda: ELENA  RICHTEROVÁ, MÁRIA VALÍKOVÁ

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

  • Kvetoslava Durasová – školníčka
  • Erika Vaneková – upratovačka
  • Soňa Mezeiová  – vedúca ŠJ
  • Mária Briedová – hlavná kuchárka
  • Žofia Vallová - pomocná kuchárka