Poďakovanie

ĎAKUJEME 

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám poukázali 2% z dane a za kancelársky papier. Aj vďaka Vášmu príspevku môžeme rozvíjať aktivity v našej MŠ a pripravovať deťom zaujímavý program plný zážitkov, užitočných stretnutí a zábavy. 

Poďakovanie tiež patrí všetkým rodičom, ktorí praktickou pomocou dopomohli k zlepšeniu a skvalitneniu materiálno- technického vybavenia našej materskej školy.