Rada školy

RADA ŠKOLY: (od 24.9.2020)

Meno a priezvisko

Funkcia

Zástupca za

RNDr. Anton Kasgranda PhD. predseda rodič
Elena Richterová podpredseda pedagóg
Erika Vaneková člen nepedagogický zamestnanec
Ivana Nemethová člen rodič
Ing. Juraj Mikulášek člen poslanec