Rada školy

RADA ŠKOLY: (od 24.9.2020)

Meno a priezvisko

Funkcia

Zástupca za

RMiroslava Šachová predseda rodičov
Elena Richterová podpredseda pedagógov
Erika Vaneková člen nepedagogických zamestnanecov
JUDr. Marek Hroššo člen rodičov
Ing. Juraj Mikulášek člen zriaďovateľa