Rada školy

RADA ŠKOLY: (od 19.9.2018)

Meno a priezvisko

Funkcia

Zástupca za

Strelcová Michaela predseda rodič
Richterová Elena podpredseda pedagóg
Briedová Mária člen nepedagogický zamestnanec
Wallnerová Nadežda člen rodič
Domorák Miloš člen poslanec