Rada školy

RADA ŠKOLY: (od 13.10.2019)

Meno a priezvisko

Funkcia

Zástupca za

PAVOL KODAJ predseda rodič
ELENA RICHTEROVÁ podpredseda pedagóg
MÁRIA BRIEDOVÁ člen nepedagogický zamestnanec
NADEŽDA WALLNEROVÁ člen rodič
Ing. JURAJ MIKULÁŠEK člen poslanec