Školská jedáleň

Kontakt na školskú jedáleň:

Telefón: 02/52 49 80 37                                          

E-mail: sjtabakova@staremesto.sk

Vedúca ŠJ: Soňa Mezeiová

 

Strava sa pripravuje v kuchyni Materskej školy.

Je zameraná na racionálnu výživu. Deťom je denne podávané čerstvé ovocie. V pitnom režime sú k dispozícii nesladené čaje a voda.

Rodičia majú v prípade záujmu možnosť v rámci stravovacej komisie ochutnať obedové menu a skontrolovať kvalitu a množstvo stravy osobne.

Platby

Vzorec na výpočet výšky platby za stravné:

1. Klasický stravník - 1. a 2. trieda

Príklad: september 2019

Počet stravných dní (21) x výška stravnej jednotky (1,54 EUR) + réžia na 1 deň (1 EUR) m9nus preplatok, alebo nedoplatok = výška platby za stravné na mesiac september 2019 (21 dní x 2,54 EUR = 53,34 EUR)

 

2. Predškolák - 3. trieda

Stravná jednotka 1,54 EUR - 1,20 EUR dotácia + 1,0 EUR réžia :

Rodič hradí 1,34 EUR na deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu

Príklad : september 2019 - 21 dní x 1,34 EUR = 28,14 EUR

 

Odhlášky stravného sa odpočítavajú vždy ku dňu vystavenia poštovej poukážky na nasledujúci mesiac. Obidva povinné príspevky sa uhrádzajú vopred do 10. dňa daného mesiaca.

Na mesiac sept. 2019 budú vystavené poštové poukážky na stravu s odhláškami za šk. rok 2018/2019.

 

Odhlásiť stravu je potrebné 1 deň vopred osobne alebo telefonicky, vo výnimočných prípadoch do 8:00 hod. ráno na tel. 02/ 52 49 80 37

 

 Aktuálny jedálny lístok