Školská jedáleň

Kontakt na školskú jedáleň:

Telefón: 02/52 49 80 37                                          

E-mail: sjtabakova@staremesto.sk

Vedúca ŠJ: Soňa Mezeiová

 

Strava sa pripravuje v kuchyni Materskej školy.

Je zameraná na racionálnu výživu. Deťom je denne podávané čerstvé ovocie. V pitnom režime sú k dispozícii nesladené čaje a voda.

Rodičia majú v prípade záujmu možnosť v rámci stravovacej komisie ochutnať obedové menu a skontrolovať kvalitu a množstvo stravy osobne.

Platby

Príspevok na stravovanie je 1,84 €/deň:

  • desiata - 0,32 €
  • obed - 0,76 €
  • olovrant - 0,26 €
  • príspevok na réžiu nákladov spojených s prípravou a výdajom stravy - 0,50 €

Tento príspevok je povinný a uhrádza sa vopred, vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Preplatok sa odrátava o dva mesiace.