Základné informácie

Prevádzka MŠ: od 7:00 do 17:00 hod.
Telefónne číslo: 02/52 49 80 37
E-mail: mstabakova@staremesto.sk
sjtabakova@staremesto.sk

Školský poriadok:

Document na stiahnutie

 

Školský rok 2022/2023

Počet tried:    3

 

Aktivity MŠ:

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu Smelým krokom, putujeme celým rokom
 • oboznamovanie detí s cudzím jazykom (AJ)
 • krúžky: tanečný – Slnečnica, spevácky – Škovránok
 • kurzy – predplavecká príprava, korčuľovanie, gymnastika
 • výlety a exkurzie  do prírody – ZOO, Horský park, Partizánska lúka, Koliba,    Schaubmarov mlyn, Hospodárska farma, Botanická, Medická a Prezidentská záhrada
 • zaujímavé objekty – RTVS, NR SR, NBS, HaZZ, Slavín...
 • návšteva historických objektov – SNM, Dopravné múzeum, Stará radnica, Prezidentský palác
 • hrady, zámky – Devín, Bratislavský hrad, Červený kameň
 • divadelné predstavenia (1x mesačne v MŠ) s rodičmi cez víkend (2x ročne)
 • výchovné koncerty -  ľudový- rod. Hlbocká, Plavec, vážna hudba- Hudobné centrum, moderný - Smejko a Tanculienka
 • kúzelnícke a žonglérske predstavenia – kúzelník Ivan, Talostan, Šesták, Knick-knack
 • predstavenia a kultúrne podujatia v SND, Bibiana, MD POH, BIB - BAB
 • besiedky –Vianočná, ku Dňu matiek, koncoročná – predškoláci, ukážky krúžkov
 • Mikuláš, Fašiangový karneval, MDD,
 • základy práce s PC – Alík, Cirkus Šaša Tomáša, Lienka, Dominik, Učíme sa..., s interaktívnou  tabuľou
 • zapojenosť do výtvarných súťaží

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy: 3 triedy, 1 spálňu, 2 šatne, 2 umyvárky s WC, 2 jedálne, kuchyňu, 2 terasy, pivnicu, veľkú trávnatú záhradu, predelenú na menší a väčší dvor s dostatočným množstvom preliezok, exteriérových hrových prvkov, dvomi pieskoviskami, s možnosťou jazdenia na kolobežkách, odrážadlách, detských vozidlách.

 

 Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Prvky projektu – Krok za krokom, Adamko hravo-zdravo
 • Veselý úsmev, Teddy - Bear hospital,
 • Ovečky, prvky projektu  Zippys friends - LZDZ
 • Poznaj svoje mesto – fontány, záhrady nášho mesta a iné zaujímavé budovy a objekty
 • Bezpečná škôlka – Good Year
 • Olompiáda – S OLO do ZOO – zber plastu -Neseparuj sa, separuj
 • EKOway – zber papiera
 • Póla radí deťom – s políciou 3x stretnutie
 • Školské ovocie – Boni frukti

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • ZŠ Vazovova – obojstranné návštevy, ZŠ Jelenia
 • Staromestská knižnica – zápis, tematické výtvarné výstavky, beseda so spisovateľom
 • HaZZU – návšteva hasičskej zbrojnice,
 • Policajný zbor – beseda v MŠ, ukážka techniky
 • Logopedická poradňa – depistáž  Mgr. Dúbravickej
 • CPPPaP Bratislava – školská zrelosť- testy Mgr. Beutelhaserová, konzultácie
 • HEČKO – ŠK TEMPO s.r.o - športové kurzy
 • DAPHNE, ENVIROSVET – eko programy
 • MPC Bratislava – školenia-  pedagogický personál