Základné informácie

Prevádzka MŠ: od 7:00 do 17:00 hod.
Telefónne číslo: 02/52 49 80 37
E-mail: mstabakova@staremesto.sk
sjtabakova@staremesto.sk

Školský poriadok: Document na stiahnutie

 

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu Smelým krokom, putujeme celým rokom
 • oboznamovanie detí s cudzím jazykom (AJ)
 • krúžky: tanečný – Slnečnica, spevácky – Škovránok
 • kurzy – predplavecká príprava, korčuľovanie
 • výlety a exkurzie  do prírody – ZOO, Horský park, Partizánska lúka, Koliba, hospodárska farma, Botanická, Medická a Prezidentská záhrada
 • zaujímavé objekty – RTVS, NR SR, NBS, HaZZ, Slavín...
 • návšteva historických objektov – SNM, Dopravné múzeum, Stará radnica, Prezidentský palác
 • hrady, zámky – Devín, Bratislavský hrad
 • divadelné predstavenia (1,2x mesačne v MŠ)
 • výchovné koncerty
 • kúzelnícke a žonglérske predstavenia
 • predstavenia a kultúrne podujatia v SND, Bibiana, MD POH, BIB - BAB
 • besiedky –Vianočná, ku Dňu matiek, koncoročná – predškoláci, ukážky krúžkov
 • Mikuláš, Fašiangový karneval, MDD,
 • základy práce s PC – Alík, Cirkus Šaša Tomáša, Lienka, Dominik, Učíme sa..., s interaktívnou  tabuľou

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • ZŠ Vazovova – obojstranné návštevy, ZŠ Jelenia
 • Staromestská knižnica – zápis, tematické výtvarné výstavky, beseda so spisovateľom
 • HaZZU – návšteva hasičskej zbrojnice,
 • Policajný zbor – beseda v MŠ, ukážka techniky
 • Logopedická poradňa
 • CPaP Bratislava
 • HappyKids - športové kurzy
 • DAPHNE, ENVIROSVET – eko programy
 • MPC Bratislava – školenia-  pedagogický personál