Anglický jazyk

Kurz anglického jazyka prebieha hravou formou, je tematicky rozdelený do skupín, v ktorých sa deti učia príslušné slovíčka a frázy. Na konci každého tematického celku sa deti naučia príbuznú pesničku. Po každej hodine rodičom oznámime, čo sa deti na hodine naučili. Texty pesničiek deti dostávajú na samostatnom papieriku, po ich naučení.

Deti sú rozdelené do skupín, maximálny počet detí v skupine je 15. Spravidla sa otvárajú prvý a druhý ročník, pre začiatočníkov (4 a 5 ročné deti) a pokročilých, ktorí už kurz navštevovali v predchádzajúcom roku (5 a 6 ročné deti v poslednom ročníku MŠ).

Deti používajú na hodinách pracovné zošity určené pre predškolský vek, ktoré sú vydávané v Anglicku. Pracovný zošit je plánovaný na dva roky - počas prvého roka deti vypracujú zhruba jednu polovicu, v druhom ročníku zošit dokončia.

Pracovný zošit nie je dominantnou časťou výuky, iba jej doplnkom. preto sa s ním nepracuje na každej hodine.

Hlavnou časťou je komunikácia v anglickom jazyku.

Lektorkou kurzu je Mgr. Janka Kimličková.

Cena kurzu za jeden polrok (4 mesiace) je 72 €.