Anglický jazyk

Kurz anglického jazyka prebieha hravou formou, je tematicky rozdelený do skupín, v ktorých sa deti učia príslušné slovíčka a frázy. 

Deti sú rozdelené do skupín, maximálny počet detí v skupine je 15. Spravidla sa otvárajú prvý a druhý ročník, pre začiatočníkov (4 a 5 ročné deti) a pokročilých, ktorí už kurz navštevovali v predchádzajúcom roku (5 a 6 ročné deti v poslednom ročníku MŠ).

Deti používajú na hodinách pracovné zošity určené pre predškolský vek. Pracovný zošit nie je dominantnou časťou výuky, iba jej doplnkom. preto sa s ním nepracuje na každej hodine.

Hlavnou časťou je komunikácia v anglickom jazyku.

Výučba anglického jazyka je realizovaná prostredníctvom jazykovej agentúry ELIMO. Viac informácií je možné nájsť na www.elimo.sk