Poďakovanie

ĎAKUJEME 

Všetkým, ktorí prispeli príspevkom do RZ, 2 % z daní, do zberu papiera, plastov – získali sme toal. pap., vreckovky, voľný vstup do ZOO


p. Haverdovej za drobné sladkosti pre všetky deti – Mikuláš, MDD

p. Gregovej–Beňovskej, Bakičovej, Macekovej – za hračky

p. Kušnierovej, Šulejovej, Makovej, Magdinovej – za papier na kreslenie

p. Líškovej, Sámelovej – za knihy

p. Magdinovi za údržbu a opravu detských vozidiel

p. Boršovej za vedenie našej Web stránky

p. Šóšovi – za natieranie detských preliezok

p. Mattovi a jeho kolegom z f. Dell – za úpravu škol. dvora – natieranie, úprava zelene, hrabanie lístia

Rod. Kovaľovej za úpravu škol. dvora – hrabanie, náter, štetce