Spolupráca

Spolupráca s logopedičkou, ortopedičkou, PPP, Staromestskou knižnicou, Požiarnym zborom, Políciou, Základnou školou (Vazovova, Jelenia), Centrom voľného času - Štefánikova, Rodičovským združením, s firmou DELL, SLONline, s ECO way, OLO, Úniou pre slabozrakých a nevidiacich

Spolupráca s agentúrou HEČKO-ŠK TEMPO – plávanie, korčuľovanie, gymnastika

Kultúrne podujatia Bibiana, SNG, BBD, SND,SNM, MD POH – podľa ponuky