Spolupráca

Spolupráca s:

- logopedičkou, CPaP, Staromestskou knižnicou, hasičmi, políciou,
- základnou školou (Vazovová, Jelenia), Daphné, Rodičovským združením, s firmou OLO
- spolupráca s agentúrou HappyKids – plávanie, korčuľovanie
- Bibiana, SNG, SND,SNM – podľa ponuky